Ban Nghiên Cứu Võ Dân Tộc UNESCO

LGVHVN.jpg (33554 bytes)

     

 Đề Án Nghiên Cứu Võ Học Việt Nam

 

 Đề Nghị Nghiên Cứu Hệ Thống Hoá Đặc Thù Võ Việt Nam :

 Chương Trình Thống Nhứt:  nên hội đủ các yếu tố đặc thù ,khoa học ,nhân văn trong chương trình để dể huấn luyện và   phổ cập:

Thành lập CLB Nghiên Cứu Võ HọcViệt Nam :

Đề Nghị :

 LuậtThi Đấu : thì có tính năng dể phổ cập cho mọi người và quốc tế ,có khã năng có tài chánh ,quyền lợi khi tham gia do các buổi thi đấu biểu diển nhiều thể loại , v.v...
 

Lý Luận Võ Học : có tính năng bổ trợ trong tài liệu lý luận trong võ học với các phương hướng nghiên cứu lý luận sau:
 

Nên nghiên cứu có tính khoa học ,biên soạn lại,trích thế,nghiên cứu tính nhân văn,đạo,tất cả vấn đề,tập trung 1 đề tài,v.v...
 

                Mong sự góp ý chương trình nghiên cứu Võ Học Việt Nam

 

Liên Lạc

Ban Nghiên Cứu Võ Dân Tộc UNESCO

Xin Mời Các Bạn Yêu Thích Võ Học Việt Nam Ðóng Góp

Võ Sư Hồ Văn Trọng