Phân Thế Chiến Đấu

Tự luyên tự vệ phản công cước : người né đá , bước chân chuyền , đá vào gối ĐT

Tự luyên tự vệ phản công cước : người né đá ,tay phải hốt chân đá ĐT,tay đấm, đá vào gối ĐT

Tự luyên tự vệ phản công : Tay trái đở đè, tay phải đánh nhanh , chuyển tay câu cổ kéo và đánh chỏ lên

Tự luyên tự vệ phản công cước : người né đá , hốt chân đá cùng tay phải cắm chỏ xuống ống quyển ĐT và giựt chỏ ngang

Tự luyên tự vệ phản công : né người đánh chỏ xoay trái phải

Ngày 12/02/2009
Hùng Chưởng