Phân Thế Dù

Tự vệ dù : ĐT dùng cây tấn công ,Ta né ngang dùng tay dù móc gạt cây và đá

Tự vệ dù : ĐT dùng cây tấn công ,Ta né ngang dùng tay dù móc chân làm té ĐT

Tự vệ dù : ĐT dùng cây tấn công ,Ta bước ra sau lưng dùng tay dù móc cổ ĐT kéo mạnh

Tự vệ dù : ĐT dùng cây tấn công ,Ta né xoay người quay đâm ngược dù và đá ĐT

Tự vệ dù : ĐT dùng cây tấn công ,Ta tấn công nhanh bằng lực cổ tay đâm vào cổ ĐT

Tự vệ dù : ĐT dùng cây tấn công ,Ta né ngang dùng tay dù móc vào cổ tay kéo mạnh kết hợp đạp mạnh vào gối ĐT và bồi thêm đá chân sau

Tự vệ dù : ĐT dùng cây tấn công ,Ta né ngang dùng tay dù móc vào cổ tay kéo mạnh kết hợp đá mạnh vào ĐT

Tự vệ dù : ĐT dùng cây tấn công ,Ta dùng dù gạt nhanh và đâm

Tự vệ dù : ĐT dùng cây tấn công ,Ta dùng dù móc vào gối kéo mạnh và quay người đánh nghịch

Tự vệ dù : ĐT dùng cây tấn công ,Ta bước gần ĐT dùng dù gạt nhanh và móc cổ đánh té