Thông Tin

Website Y Học Cổ Truyền Việt Nam - Hoàng Duy Tân
Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương
CáC CHế Ðộ ĐỀ KHáNG UNG THƯ        ngày 19-6-2000
Ngọc Bình Phong Tán
Nấm Linh Chi

Bộ Y Tế đã công nhận ngày rằm tháng giêng là Ngày Truyền Thống Y Học Cổ Truyền Việt Nam và cũng là ngày giổ của Y Tổ Hãi Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác .
Y Ðạo Ca của Bác Sĩ Trương Thìn mới phát hành .

Giới Thiệu Sách Y Học :
        Thử Kết Hợp Ðông Tây Y qua Dịch Lý & Thận
        Y Học Thể Dục Thể Thao
        Y Học Cổ Truyền
        Nội Kinh
        Nạn Kinh
        Kim Quỹ Yếu Lược
        Y Dịch
        Triệu Chứng và Ðiều Trị Học Ðông Y
        250 Bài Thuốc Ðông Y Chọn Lọc
        Ðông Y Trị Ung Thư
        Ðông Y Ðiều Trị Rối Loạn Chuyển Hoá & Nội Tiết
        Ðông Tây Ðiều Trị Tim Mạch
        Chẩn Ðoán Phân Biệt Chứng Hậu Trong Ðông Y
        Phương Tể Học Giãng Nghĩa
        Châm Cứu Phương Huyệt Học
        Ðắc Luận Ðắc Trị
        Hãi Thượng Lãn Ông Và Tác Phẩm Lãn Ông Tâm Lĩnh
        Lý Pháp Phương Dược
        Giáo Trình Lý Luận Cơ Bãn Y Học Cổ Truyền
        Giáo Trình Nội Khoa YHCT
        Trung Y Học Khái Luận
        15 Phép Chữa Bệnh Ðông Y
        Dược Học Cổ Truyền
        Y Học Toàn Thư
        Khiêm Trai Y Học Giảng Cảo
        Ngộ Chẩn Ngộ Trị
        Giáo Trình Thương Hàn Luận Và Ôn Bệnh Học
        Sử Dụng Ðông Dược
        Ðông Y Sổ Ðiển
        Khí Công Và Y Học Hiện Ðại
        Từ Ðiển Ðông Y
        Trung Y Chẩn Ðoán Học
        Nam Dược Thần Hiệu
        Hồng Nghĩa Giác Tư Y Thư
        Bán Nguyệt San Thuốc & Sức Khoẽ
        Chuyên San Y Học Cổ Truyền [Y Học TP.HCM]

v.v...

Chương Trình Bồi Dưỡng Nâng Cao Y Học Cổ Truyền tại Trường Ðại Học Dân Lập Hùng Vương với mục tiêu : Củng cố ,bồi dưỡng nâng cao về học thuật và y thuật YHCT .Ðáp ứng cụ thể những tiêu chuẩn lương y quốc gia

Các Chương Trình Bồi Dưỡng Y Học Cổ Truyền tại Viện Y Học Cổ Truyền TP.HCM được tổ chức hằng tháng .

Tuyển Sinh Y Sĩ & Bác Sĩ Y Học Cổ Truyền tại Trường Ðại Học Y Dược TP.HCM

Chúng tôi đang nghiên cứu về các phương pháp cai nghiện ma tuý ,mong các bạn có tài liệu gì về đề tài này xin hổ trợ cho chúng tôi

Chúng tôi luôn mong sự đóng góp của các bạn về các đề tài y học cổ truyền.

Chúng Tôi đang soạn thảo chương trình Khám Bệnh , mong sự đóng góp của các bạn .