Võ Chiến

Võ phái Hóa Quyền Đạo có định hướng huấn luyện cho các võ sinh có các khả năng tránh né và hóa giải các cuộc tấn công của đối thủ. Với chủ trương hóa giải và kiểm soát đối phương là 1 nghệ thuật cao trong chiến đấu ,nên giúp cho võ sinh có tính bình tỉnh ,biết quan sát ,có những khã năng tránh né được nhiều đối thủ và không hiếu thắng trong giao đấu. Ðặt thù của Hóa Quyền Ðạo :
Cương Nhu Lưu - Thân Thủ Bộ Hợp Nhứt -Âm Dương Ngũ Hành Khai Triển - Kình lực Liên hoàn Ðoản Ðả - Bộ pháp Khinh linh - Thân pháp Linh diệu - Thủ pháp Biến Hoá -Cước pháp vô ảnh - Nhãn pháp vô tình - Anh hùng Thượng võ. Trong kỷ thuật tự vệ cần nhứt là sự bình tỉnh và phán đoán tình huống,vì chúng ta đánh giá được đối phương muốn gì và sẽ làm gì là chúng ta đã giải quyết được vấn đề như Tôn Tử có câu "Biết mình biết ta trăm trận trăm thắng" .Tự Vệ Chống Dao Trong kỷ thuật tự vệ,chống dao là kỷ thuật cơ bản của tự vệ ,kỷ thuật này giúp cho người tự vệ ý thức được các yếu tố của cách sử dụng dao tấn công và phản ứng khi bị dao tấn công. Chúng ta phân tích tâm lý ,cách dùng dao tấn công và phương pháp Tự Vệ :

     -Khi đối phương muốn dùng dao tấn công thường có tâm lý quá khích ,tức giận muốn giải quyết các trở ngại vướng mắt,nên có cách sử dụng dao tấn công mạnh,rộng và dài.Thường đường dao sẽ rõ và lấy trớn [2 nhịp] .Nếu người tự vệ bình tỉnh sẽ nhận ra được đường dao từ nhịp bắt đầu và nhịp kết thúc đó là thời điểm để chận đánh phản công của người tự vệ .Người tự vệ có thể tạo thời điểm phản công qua các thủ thuật nhấp nhử,di chuyển....
     -Có thể sử dụng các đổ vật phụ trợ như giầy dép ,áo,túi,cây v.v... để che đỡ hoặc tấn công.

Chúng tôi có nhiều kỷ thuật chiến đấu đề huấn luyện cho các môn sinh tùy theo thể tạng tố chất năng khiếu .Hôm nay chúng tôi chỉ nêu lên 1 hệ thống binh pháp được áp dụng trong võ chiến ,nhằm gợi ý các phương án và kỷ thuật ứng chiến đem lại hiệu quả trong tự vệ

Tam Thập Lục Kế Chiến Đấu:
-Công chiến :Tấn công nhứt thế,nhị thế và liên hoàn thế.Thắng Biến chiến
1. Tiên phát trị nhân:[Ðịnh kế] Xuất thủ trước ÐT
2. Lạc tỉnh hạ thạch: ÐT thất thế ,ta nhồi đả (rới xuống giếng thả đá)
3. Nhất tiển song điêu: Tấn công 1 lúc 2 mục tiêu-xuất quyền thu trảo
4. Sát kê hạch hầu : Ðánh dằn mặt(giết gà dọa khỉ)
5. Di thư giá họa: ép khoá đòn ÐT (viết thư giá hoạ)
6. Cầm tặc cầm vương: Tấn công điểm yếu (huyệt) (bắt giặc bắt chúa)
7. Quá kiều trừu bản : Triệt quan phá gốc (qua cầu phá cầu)
8. Hao bác dẩn ngọc: Kiếm đòn (hao tốn được ngọc)
9. Lý đại đào cương: Ðổi đòn (lý ngang trái đào liều)
10. Sấn hoả đã kiếp: Thời điểm tấn công(châm dầu vào lửa)
-Thủ chiến :Triệt phá thế nhứt thế,nhị thế và liên hoàn thế.Thắng phản chiến
1. Phủ đỡ trừu tân:Triệt lực ,phân lực ÐT (Bớt lửa dưới nồi)
2. Dỉ dật đãi lao: Tịnh chế động(lấy khoẻ đãi mệt)
3. Ðan trư ngật hổ : đưa sơ hở dụ ÐT (heo đỏ hổ mê)
4. Tá đao sát nhân : Lấy đòn địch đánh địch( mượn dao giết người)
5. Không thành kế : Không thủ gài đòn
6. Thuận thủ khiên dương : dẩn tiến lạc không-cầm nả (thuận tay dắt dê)
7. Tá thai hoàn hồn: Niêm thủ,niêm thân (mượn thai hoàn hồn)
8. Tẩu kế : thoát ngoài vòng kiểm soát của ÐT-Bất chiến bất bại.
-Phản chiến :Né phản đòn nhứt thế,nhị thế và liên hoàn thế. Thắng Công chiến
1. Vô trung sinh hửu: tự nhiên xuất thần-vô ảnh pháp(không có nhưng có)
2. Khích tướng kế : Thách thức ÐT theo kế-tự hưng phấn
3. Khổ nhục kế : Giả té,đau,dụ ÐT sơ hở phản công
4. Minh trí cố muội : giả ngu dụ phản công (biết mà làm như không biết)
5. Ðiệu hổ ly sơn:lui dụ địch ,phản công (dụ hổ rời núi)
6. Kim thuyền thoát xác: Né-mài-hụp -đội (ve sầu thoái xát)
7. Phản khách làm chủ: đi sau về trước -hoán đòn (chủ động)
8. Phản gián kế :Thăm dò thông tin về ÐT
-Biến chiến :Gài, doạ, nhử, nhá đòn.Thắng Thủ chiến
1. Du long chuyển phượng: đo biến hoá (đổi long thành phụng)
2. Chỉ tang mạ hoè: nhử thượng đánh hạ (chỉ (mượn) cây dâu chưởi cây hoè)
3. Thanh đông kích tây: Nhá tả đánh hữu (dương đông đánh tây)
4. Hư trương thanh thế: Thổi phòng uy thế (dọa)
5. Ðả thảo kinh xà: Lấy động chế tịnh,,vổ tay ,hù đánh (đánh cỏ rắn sợ)
6. ám độ Trần Sương: Rình tấn công-lót bộ lợi địa(lén qua sông trần sương)
7. Man thiên quá hãi: Hoa quyền tấn công(Mây mù qua biển,tung hỏa mù)
8. Dục cầm cố tung: Ðẩy ép ÐT,ÐT phản ứng theo ý(muốn bắt nhưng thả)
9. Mỹ nhân kế : Gây cảm tình (làm ÐT sơ hở)
10. Liên hoàn kế : Phối hợp các kế thành liên hoàn
-Trường chiến : Thường dùng công phản từ xa dùng di chuyển và cước
-Ðoản Chiến : Thường dùng thủ biến nhập nội đánh đoản quyền liên hoàn

Các Môn Sinh Hoá Quyền Ðạo đã đạt nhiều thành tích thi đấu tại các giải đấu tại TP.HCM và Toàn Quốc

Trong võ thuật thi đấu chuyên nghiệp , các võ sinh có năng khiếu cần hoàn thiện nhiều yếu tố như : thể lực, kỹ thuật thi đấu, chiến thuật hợp lý và tâm lý kinh nghiệm thật tốt.

Khẩu Quyết Chiến Ðấu :

Vạn sự bất ly phải nghiên thân
Niêm thủ chú ý cần chỏ trầm
Trong lúc chiến đấu cần bộ vững
Nêu cao võ thuật phải siêng năng
Phân hư thực
Trửu bất qui hậu
Ðộng trung cần tịnh
Trước tiên cần trói phá
Nửa đường cần biến hoá
Xúc thủ cần truy nả
Sau này cần nhồi đả
Thu tam lục xuất cửu trường ngủ đoản
Hoành lai trực xung -trực lai hoành xung
Công-thủ-phản-biến-Trường -Ðoản
Kình,Khẩn,Cận,Cấp,Thiết
Ngủ Ðả pháp :cầm đả,triệt đả,truy đả,chấn đả,niêm đả
Lai Lưu Khứ Tống
Ðộng cần khai triển,
Tịnh cần khẩn tốcv.v...

Phân Thế Chiến Đấu