Võ Thuật

Võ phái Hóa Quyền Đạo là môn võ có những kỹ thuật cao với nghệ thuật trong điều khiển cơ thể kết hợp với khí công ,nên có nhiều trình độ võ thuật trong luyện tập. Những thuật pháp cơ bản làm nền tảng Hoá Quyền Đạo như:
Cửu Tinh Thuật Pháp
Là thuật pháp căn bản của võ phái Hóa Quyền Ðạo ,với các yếu tố sau :

-9 Tấn pháp : được hình thành qua nền tãng âm dương phân lực thăng bằng ,tư thế của cơ thể như : 5-5, 1-9 , 2-8, 3-7 ,4-6 , 6-4 , 7-3 , 8-2, 9-1 .
-9 Thủ và Cước pháp : được hình thế biến hóa trên nguyên tắc cửu cung bát quái là tám hướng và hướng trung tâm .Các hướng được phân kỹ thuật đòn thế công thủ khai triển ra là các tầm dài-vừa-ngắn với kỹ năng phối hợp của đơn kình, liên kình,hiệp kình.
-9 Bộ pháp : các cách di chuyển được hình thành qua ngũ hành đồ hình

Ðặt thù : được vận dụng biến hóa từ trình độ căn bản lên đến trình độ cao :
     -Tạo nền tãng căn bản đầy đủ về các hướng để phát triển sau này đạt được Hình - Ý -Khí -Thần
     -Tạo nền tãng về tấn pháp phối hợp động tác như : quyền-chưởng-trửu-chỉ-trảo-cước-đoản cước....
     -Tạo bộ pháp di chuyển hợp lý theo ngũ hành -bát quái cung bộ...
     -Tạo kình lực đa dạng như : ngũ hành, ngũ hình...
     -Vận dụng biến hóa các nguyên tắc phối hợp như sau :

Cửu Cửu Liên Hoàn

Phối Hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9
2 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 2-8 2-9
3 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6 3-7 3-8 3-9
4 4-1 4-2 4-3 4-4 4-5 4-6 4-7 4-8 4-9
5 5-1 5-2 5-3 5-4 5-5 5-6 5-7 5-8 5-9
6 6-1 6-2 6-3 6-4 6-5 6-6 6-7 6-8 6-9
7 7-1 7-2 7-3 7-4 7-5 7-6 7-7 7-8 7-9
8 8-1 8-2 8-3 8-4 8-5 8-6 8-7 8-8 8-9
9 9-1 9-2 9-3 9-4 9-5 9-6 9-7 9-8 9-9

thành 81 kiểu hoặc biến hơn hữa do sự tính toán vận dụng cũa huấn luyện viên tùy theo cấp số. Và như vậy với Tinh Pháp này sẽ giúp cho Môn sinh có nền tãng Hoá quyền khi ở trình độ cao hơn,với sự thông minh tính toán của cao đồ trong môn phái.
Trong các phương pháp huấn luyện khi dạy võ thuật Ðông Phương đều bị vướng mắc các điểm sau đây :

     -So với chương trình huấn luyện cho các võ sinh trong vòng 1 năm thì căn bản chưa đầy đủ vì kỷ thuật võ đông phương rất đa dạng ,còn các võ phái hiện đại thì chỉ chú trọng vào 1 số kỷ thuật chính yếu, ít đa dạng nên tăng hiệu quả thực tế cho các võ sinh.
     -Chương trình huấn luyện khó cập nhựt cho việc huấn luyện cho nhiều môn sinh khác cấp bực tập chung 1 lúc.

Với bộ Cửu Cửu Liên Hoàn này chúng ta sẽ phát triển cho môn sinh rất nhiều kỷ thuật đa dạng.Sau khi học căn bản các phương hướng của Tinh Pháp thì sẽ khai triển ra với thủ pháp khác dể dàng và phong phú.

Phi Long Lâm Ba Kình

     -Bài này do Sư trưởng Ðổ Phi Long sáng tác dựa theo nguyên lý Thái Cực đồ : là những đường dẩn của các chử số,đồ hình ,với sự phối hợp của lục hợp trong các động tác liên hoàn phối hợp các phát kình lực .

Ngũ Hành Quyền Pháp

     -Ngũ hành quyền là kỹ thuật dựa trên nguyên tắc của ngũ hành lực để luyện tập

NGŨ HÀNH MỘC KIM HỎA THỦY THỔ
NGŨ TẠNG CAN PHẾ TÂM THẬN TỲ
NGŨ HÌNH LONG HỔ HẠC BÁO
NGŨ TÁNH CƯƠNG DŨNG NHU TỊNH TRÍ
NGŨ QUAN THẦN CỐT KHÍ TINH LỰC
NGŨ KHIẾU MẮT MŨI LƯỠI TAI MIỆNG
NGŨ THỂ CÂN BÌ MAO HUYẾT MẠCH CỐT THỊT

Ngũ Hình Tâm Pháp

Nhân thử danh báo hình Nhân thử danh hổ hình Nhân thử danh hạc hình
Kỳ trí thắng ngoan liệt Kỳ dũng khả khắc ngoan Kỳ tỉnh năng chế động
Dung diện hạc xà long Kiên yêu thượng hạ lạc Tiến thối bộ liên hoàn
Ðầu trảo cộng trửu tất Lực pháp dũng vô tiền Khuyên trầm hượt thái lậu
Khứ thế chiếm kỳ trung Cầm nã cấu đàn giác Nghi thần động lý phiên
Báo hình ổn như hung Hổ hình tòng phiên bạc Hạc hình trầm trảo trửu

Vô Cực Hỗn Nguyên Quyền Pháp

là hệ thống võ thuật cao cấp của võ phái Hóa Quyền Đạo, được hình thành qua quá trình luyện tập khuôn phép nguyên tắc cho đển phi nguyên tắc ,từ có chiếu thức đến vô chiêu thức được thể hiện qua phong cách như quyền tự do, say, lão quyền ,hoa quyền, quái quyền... nhưng lại hàm chứa những kỹ thuật ,nguyên tắc cao cấp trong từng động tác ,từng bộ phận trong cơ thể người luyện võ thuật Hoá Quyền Đạo.